Pomóż swojej firmie rozwinąć skrzydła!

Wysyłaj swoich pracowników komfortowo i najtańszym kosztem, po co przepłacać. .
Zakwateruj siebie lub swoich pracowników znajdzie najlepsze miejsce za ciebie.
Musisz wynająć samochód na firmę ? najtaniej komfortową służbówkę.

REGULAMIN

1 - Niniejszy Regulamin określa standardowe zasady i warunki korzystania z serwisów ogłoszeniowych .

2 - Używanie strony internetowej jest równoznaczne i oznacza akceptację warunków regulaminu strony .

3 - Osoba która korzysta z naszych serwisów oraz usług jakie umożliwia, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę aby serwis używał danych osobowych dla potrzeb serwisu .

4 - Osoba wstawiająca ogłoszenie, bierze w pełni na siebie odpowiedzialność za treść i wizualizacje danego ogłoszenia .

5 - Serwis nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treści i wizualizacje ogłoszeń umieszczanych przez osoby trzecie i jest zobowiązany udostępnić wszelkie dane osobowe jednostkom ścigającym prawnym , gdy zostanie złamane prawo. Zgodnie z kodeksem karnym o walce z cyberprzestępczością .

6 - Serwisy umożliwiają zamieszczanie reklam i ogłoszeń, wszelkim użytkownikom oraz odczyt tych treści .

7 - Użytkownik winien zachowywać na stronie podstawowe ogólne przyjęte normy moralne zgodne z dobrymi obyczajami .

8 - Zabronione jest zamieszczanie treści nie zgodnych z treścią serwisu .

9 - Zabrania się umieszczania treści między innymi wulgarnych , nawołujących do nienawiści , naruszających prawa osób trzecich .

7 - Wszelkie nie wymienione wyżej aspekty prawne reguluję Prawo Polskie . Zaś sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących powstać w związku z użytkowaniem tej strony jest sąd właściwy dla siedziby .

Informacje dodatkowe :


 - Mając na celu dobro użytkowników, regulamin został stworzony tak, by był prosty w zrozumieniu , przejrzysty i bez zbędnych formuł gmatwających i wypełniających regulaminy .

 - W przypadku naruszania podstawowych przyjętych norm moralnych , treści danego użytkownika będą usuwane a użytkownik jego adres IP zablokowany .

 - Będziemy dokładać starań aby dane i informacje zawarte i dotyczące strony były systematycznie aktualizowane .

 

Pozdrawiamy

Zespół Świat i Polacy